Traumabehandeling

Traumabehandeling

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Alkmaar biedt behandeling aan volwassenen die lijden aan posttraumatische stressklachten. Je kan nare dingen meemaken, die je niet kan vergeten en die een rol blijven spelen in je leven. Dit kunnen grote gebeurtenissenzijn zoals een auto-ongeluk, overlijden van een dierbare, misbruik, traumatische bevalling of een overval. Maar ook situaties die gewoner lijken, maar voor u een rol blijven spelen zoals pestervaringen, tandartsbezoek of medische ingrepen.

Als u hierdoor angstig blijft, bepaalde situaties vermijdt, last hebt van nare dromen of prikkelbaar en schrikachtig blijft, is het goed hier hulp voor te zoeken.

In een intakegesprek bespreek ik de aanmeldingsklachten uitgebreid met u door. Ook zullen we stil staan bij het ontstaan en verloop van de klachten, factoren waar de problemen mogelijk mee samenhangen en of er eerdere hulpverlening is geweest. Soms zijn hier meerdere gesprekken voor nodig.

Uw partner en/of een andere persoon die voor u belangrijk is kan bij het intake gesprek aanwezig zijn. Het is fijn om in het bijzijn van een voor u vertrouwd persoon uw verhaal te doen en thuis kunt u dan samen nog eens rustig over het intake gesprek napraten.

Bij de behandeling van angst-of posttraumatische stressklachten staat het werken met EMDR centraal. Daarnaast worden aanvullende technieken gebruikt om de angsten of trauma’s te verwerken en nieuwe stappen te gaan nemen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief bewezen kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken bijvoorbeeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een post-traumatische stressstoornis (PTSS). EMDR kan worden ingezet bij enkelvoudige maar ook bij complexe problematiek zoals bijvoorbeeld vroegkinderlijke traumatisering. De methodiek wordt dan ingebed in de behandeling.

www.emdr.nl

Mogelijke oorzaken

 • het meemaken of getuige zijn van een ernstig ongeluk
 • suïcide(poging)
 • het meemaken van een brand
 • lichamelijke mishandeling
 • psychische mishandeling, verwaarlozing
 • pestervaringen
 • ontslag of arbeidsconflict
 • het meemaken van geweld (overval etc.)
 • een traumatische bevalling
 • het meemaken van een traumatische operatie of ziekte
 • het meemaken van een traumatisch overlijden van een dierbare
 • traumatisch verlies van (ongeboren) kind

 

Hoe kan zich dat uiten?

Angst, paniek, slaapproblemen, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, lusteloosheid, niks of weinig meer voelen, dissociatie, gevoelens van vervreemding en zinloosheid, wantrouwen, schrikachtigheid, op je hoede zijn, hartkloppingen, nachtmerries, flashbacks, onrust, pijnklachten, vermoeidheid, het altijd koud hebben, misselijkheid, slecht zelfbeeld, paniek, relatieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten en het gevoel buiten jezelf te staan.